Dyskusje

Czy jesteśmy gotowi na zmiany klimatu?

Poniedziałek 11.09.2017
Kawiarnia FAMA, ul. Legionowa 5

Zmiany klimatu zachodzą w wyniku procesów globalnych, ale oddziałują na nas lokalnie. Dlaczego gwałtowne ulewy    zalewają miasto i czym jest tzw. miejska wyspa ciepła? W jaki sposób na te zjawiska wpływa sposób zagospodarowania przestrzeni naszego miasta, obecność terenów zielonych i inwestycje deweloperskie? Co będzie zawierał opracowywany dla Białegostoku Miejski Plan Adaptacji? Odpowiedzi na te pytania udzielą:

 • Rafał Rudnicki – Zastępca Prezydenta Białegostoku, odpowiedzialny m.in. za gospodarkę komunalną i prace nad Miejskim Planem Adaptacji do zmian klimatycznych;
 • Agnieszka Rzosińska – Dyrektor Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku;
 • dr Włodzimierz Kwiatkowski – ekspert w zakresie doliny rzeki Białej, Politechnika Białostocka, Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Białymstoku;
 • Maciej Maciejewski – synoptyk, Kierownik Zespołu Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych Zespół w Białymstoku.

Puszcza Białowieska. Jak chronić najcenniejszy las Europy?

Poniedziałek 18.09.2017
Kawiarnia FAMA, ul. Legionowa 5

Puszcza Białowieska – unikatowy w skali naszego kraju i Europy las pierwotny jest obecnie przedmiotem burzliwej dyskusji. Jak chronić najcenniejszy las w Polsce? Czy poradzi on sobie bez gospodarki leśnej? Jak na obecną kondycję i przyszłość puszczy wpływają zmiany klimatu? Czy cały jej teren powinien być objęty parkiem narodowym? O tym rozmawiać będą:

O tym rozmawiać będą:

 • Adam Bohdan – ekolog, Fundacja Dzika Polska;
 • prof. Rafał Paluch – adiunkt w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Białowieży;
 • Joanna Łapińska – członkini grupy Lokalsi Przeciwko Wycince Puszczy Białowieskiej;
 • Wojciech Wilk – uczestnik Obozu dla Puszczy;
 • dr Mirosław Stepaniuk – geograf, były Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego, przewodniczący stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia;
 • Jarosław Krawczyk – rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Roślinna rewolucja. Dlaczego Polacy rzucają mięso?

Poniedziałek 25.09.2017
Kawiarnia FAMA, ul. Legionowa 5

Według najnowszych badań wyraźnie rośnie odsetek wegan i wegetarian wśród Polaków. Czy dieta wegańska, wcześniej domena subkultur i ekologów, trafiła pod rodzime strzechy? Co sprawia, że mieszkańcy naszego kraju porzucają tradycyjne nawyki żywieniowe? Czy roślinna rewolucja odniesie trwały skutek czy to tylko przejściowa moda? O swojej motywacji i doświadczeniu z weganizmem opowiedzą:

 • Justyna Żak „Juszes” – vlogerka poruszająca w swoich filmach tematykę mody, urody i weganizmu;
 • Katarzyna Potoniec – prezeska FLOW Spółdzielni Socjalnej prowadzącej restaurację wegańską Flow Food w Białymstoku;
 • Sylwia Wojda – aktywistka organizacji Wegestok – Viva Akcja dla zwierząt – Białystok.