O festiwalu

Białostocki Festiwal EkoIdei to wrześniowy cykl pokazów filmowych i dyskusji. Naszym celem jest promowanie postaw proekologicznych, działań na rzecz ochrony przyrody oraz kształtowanie szacunku do środowiska naturalnego. Jest on odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie białostoczan sprawami ekologii, a także na wyzwania jakie stawiają przed naszym miastem zjawiska takie jak zmiany klimatu, presja inwestycyjna na miejska przyrodę czy zanieczyszczenie powietrza smogiem.

Zaprezentujemy filmy dokumentalne o tematyce ekologicznej, które odbiły się echem wśród widzów na świecie, wywołały żywe dyskusje i nadały rozgłos ważnym problemom. Tym zagadnieniom będą też poświęcone trzy spotkania dyskusyjne z udziałem ekspertów, społeczników, ludzi kultury i przedstawicieli władz miasta.

Organizatorem festiwalu jest fundacja Instytut Działań Miejskich, zajmującą się wieloma aspektami: od ładu przestrzennego, przez transport publiczny po kulturę i ochronę miejskiej przyrody. Instytut jest ruchem miejskim, organizacją strażniczą i think-thankiem służącym swoją wiedzą mieszkańcom Białegostoku, urzędnikom i mediom.